Vergoedingen

Bekkenfysiotherapie valt onder de verzekeringsvoorwaarden van fysiotherapie.
De zorgverzekeraar vergoedt het bekkenfysiotherapeutisch consult/ behandeling vanuit uw aanvullende verzekering. Eventuele chronische bekkenfysiotherapie wordt vanaf de 10e behandeling vergoed vanuit de AWBZ.
De bekkenfysiotherapeuten van Onder Controle hebben daarvoor de benodigde contracten met de zorgverzekeraars en tariefafspraken gemaakt. Pér verzekeraar en pér aanvullende verzekering is dit verschillend. De sondes/ probes/ ballonnen (vaginaal-rectaal) die eventueel gebruikt kunnen worden vallen meestal onder de vergoeding van hulpmiddelen.
Leest u uw verzekeringsvoorwaarden voor welke vergoedingen u verzekerd bent. U kunt zelf contact opnemen met uw verzekeraar voor nadere uitleg.
Zonodig kunt u dit met uw bekkenfysiotherapeut bespreken.