Toiletgedrag

Het is heel belangrijk om te weten hoe een juist toiletgedrag is. Wanneer en hoe vaak U het beste naar het toilet kan gaan. Bij urine incontinentie/ problemen kan een plaslijst bijhouden U inzicht geven in Uw plaspatroon. Bij ontlastingsincontinentie/ problemen kan een dagboekje door U worden bijgehouden waarin gegevens over Uw ontlastingspatroon duidelijk worden